مطالب مرتبط با کلید واژه

کهگیلویهوبویراحمد


گزارش زمین لرزه  ۴خرداد ماه ۱۳۹۹-گچساران

۱. گزارش زمین لرزه ۴خرداد ماه ۱۳۹۹-گچساران

نویسنده : ط.یوسفی

شهرستان گچساران در جنوب باختر استان کهگیلویه و بویراحمد است، مرکز این شهرستان، شهر دوگنبدان است و در 267کیلومتری شیراز قرار دارد. این منطقه در نوار لرزه ای با خطر نسبی بالا بوده چنانکه زمین لرزه های دستگاهی زیادی در نزدیک این محدوده ثبت شده که عموما بزرگای نزدیک به 5/5ریشتر دارند.