مطالب مرتبط با کلید واژه " زمین شناسی نفت "


۲. تعیین ضخامت حقیقی طبقات حفاری شده

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳

۴. زمین شناسی تولیدی مخزن، خامی میدان مسجدسلیمان

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳