مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۱۲. طرح کنترل و مهار سیلابهای ویرانگر (مثال دامغان)

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳

۱۵. چسبندگی در خاکهای درشت دانه و نقش آنها در مقاومت

تاريخ برگزاری : ۰۶ آبان ۱۳۷۹

۲۰. خطر زمین لغزش های حاصل از زلزله در شمال تهران

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷