مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۶۴. طرح کنترل و مهار سیلابهای ویرانگر (مثال دامغان)

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳

۶۶. عوامل موثر بر زمین لغزه ها در حوضه رسوبی کپه داغ

تاريخ برگزاری : ۰۴ شهریور ۱۳۷۶