مطالب مرتبط با کلید واژه

مخزنآسماری


۱. زمین شناسی تولیدی مخزن، خامی میدان مسجدسلیمان

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳