مطالب مرتبط با کلید واژه " مدلسازی "


۵. مقدمه ای بر سیستم های نفتی ناحیه لرستان

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

۹. گسل­های راندگی پنهان و مخاطرات ژئوتکنیکی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰