مطالب مرتبط با کلید واژه

ژئوفیزیک هوایی


معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی خبر داد: کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید در کشور

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی خبر داد: کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید در کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از کشف ۱۳ نوع ماده معدنی جدید در حدود پنج سال گذشته و افزایش تعداد مواد معدنی موجود در کشور به ۸۱ عنصر خبر داد.

ادامه مطلب