مطالب مرتبط با کلید واژه " زمین شناسی اقتصادی واکتشاف "


۵. مطالعات کانی شناختی کانسار طلای چشمه‌زرد

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۶. برآورد مقدماتی ذخیره کانسار طلای چشمه زرد ارغش

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۸. پی جویی کانیهای سنگین در رسوبات بادی شمال آران

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۱۰. مدل سازی عیاری – زمین ساختی معدن سنگ آهن گل گهر

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰