مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی اقتصادی واکتشاف


۴۱. کاربرد رگرسیون چندگانه در اکتشافات ژئوشیمیایی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

۴۲. کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰