مطالب مرتبط با کلید واژه " زمین شناسی اقتصادی واکتشاف "


۴۱. کاربرد رگرسیون چندگانه در اکتشافات ژئوشیمیایی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

۴۲. کانی شناسی صنعتی بنتونیت های خراسان

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰