مطالب مرتبط با کلید واژه " زمین شناسی اقتصادی واکتشاف "


۶۲. کانی شناسی و ژنز معدن باریت سلطان آباد تفرش

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۶۶. بررسی بافتهای اولیه و ثانویه در سنگهای طلا دار موته

تاريخ برگزاری : ۱۴ شهریور ۱۳۸۴