مطالب مرتبط با کلید واژه

پتروفیزیک


۲. معرفی یک برنامه جدید آنالیز لاگ

تاريخ برگزاری : ۰۶ شهریور ۱۳۸۰

۱۰. ساخت نگار TOC با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرخطی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰