مطالب مرتبط با کلید واژه

سمنان

سمنان

مرکز استان: سمنان
مساحت : 81596 کيلومتر مربع
جمعیت: 538000 نفـر
شهرهای مهم: دامغان، سمنان، شاهرود، گرمسار و مهدی‌شهر
استان های همسایه از شمال به استانهاى گلستان و مازندران؛ ازجنوب به استانهاى يزد و اصفهان؛ از شرق به استانهاى خراسان شمالى و خراسان رضوى و از غرب به استانهاى تهران و قم محدود است.
جغرافیا: استان سمنان در مـرکز کشـور بين طولـهاى جغرافيـــاى ' 03و ° 57 تا'50و° 51 شـرقى و عرضـهاى جغرافيايى'20و37 تا'15و ° 34شمالى قرار دارد اين استان داراى 4 شهرستان، 16شهر، 12بخش و 28 دهستان مى باشد.


۱۱. جندق

مقیاس : 1:100000

۱۲. شاهرود

مقیاس : 1:100000

۱۳. معلمان

مقیاس : 1:100000

۱۴. دولاشى

مقیاس : 1:100000

۱۵. مصر

مقیاس : 1:100000

۱۶. بسطام

مقیاس : 1:100000

۱۷. رزوه

مقیاس : 1:100000

۱۸. رى‌آباد

مقیاس : 1:100000

۱۹. میامى

مقیاس : 1:100000

۲۰. دره‌دائى

مقیاس : 1:100000


۱۱. مطالعات زمین شناسى مهندسى محل سد آستانه دامغان

نویسنده : امینى با همکارى م.ح. نبوى – ب. ارژنگ روش – ج. کیمیاقلم

نام منطقه: محل سد آستانه دامغان اهداف مورد نظر: مطالعات زمین شناسى مهندسى محل سد آستانه دامغان تاریخ انجام عملیات: 22/2/ 63

۱۲. ورقه دامغان

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش معدنى ورقه 1:100.000 دامغان

۱۳. ورقه دامغان

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش معدنى ورقه 1:100.000 دامغان

۱۴. حسین آباد کالپوش (شمال شرق سمنان)

نویسنده : سیده رقیه موسوى

پهنه بندى خطر زمین لغزه

۱۵. بانک اطلاعات استان سمنان

نویسنده : مانا رحیمى

تهیه بانک کامل داده هاى استان سمنان و نقشه هاى مربوطه

۱۶. کمربند میانى استان سمنان

نویسنده : مانا رحیمى و علیرضا جعفرى راد

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۱۷. نقشه پراکندگى مواد معدنى استان سمنان

نویسنده : مانا رحیمى و علیرضا جعفرى راد- سید تقى دلاور-محمد صادقى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۱۸. ورقه یکصد هزار دامغان

نویسنده : فلوریز خیرى

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۱۹. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ۱:۱۰۰.۰۰۰ على آباد

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000 على آباد

۲۰. پروژه مقدماتى معادن شهرستان دامغان

پروژه مقدماتى معادن شهرستان دامغان


۱۲. طرح کنترل و مهار سیلابهای ویرانگر (مثال دامغان)

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳

۱۶. تحلیل ریز ساختاری ورقه راندگی طزره در شمال دامغان

تاريخ برگزاری : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۷. مطالعه زیست محیطی افیولیتهای غرب فیروزآباد شاهرود

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷