مطالب مرتبط با کلید واژه

کانه آرایی


۱۱. بررسی قابلیت فرآوری کانسنگ طلای توزلار

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

۱۴. بررسی قابلیت فرآوری کانسنگ طلای شرف آباد

تاريخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۸۴

۱۶. فروشویی کانسنگ اکسیده مس ندوشن یزد

تاريخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۳۸۵

۱۸. استحصال کانسنگ طلای معلمان در مقیاس نیمه صنعتی

تاريخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۸۴