مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی زیست محیطی


۷۱. بررسی توسعه کارست در کوه دالاخانی سنقر، کرمانشاه

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۷۸. راھکارھای مدیریتی جھت رویارویی با بحران آّب

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰