مطالب مرتبط با کلید واژه

سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان

مرکز استان: زاهدان
مساحت : 178431 کيلومتر مربع
جمعیت: 1722579 نفر
شهرهای مهم: ایرانشهر، چابهار، خاش، زابل، زاهدان، سراوان، سرباز و نیکشهر
استان های همسایه از شمال به استان خراسان شمالى؛ ازجنوب به درياى عمان؛ از شرق به استانهاى کرمان و هرمزگان و از غرب به کشور پاکستان محدود است.
جغرافیا: استان سيستان و بلوچستان در سمت شرق ،جنوب شرق کشور بين طولهاى جغرافيايى َ20 و° 63 تا َ55 و° 58شرقى و عرضهاى جغرافيايى َ4 و° 25 تا َ29 و° 31 شمالى قراردارد اين استان داراى 8 شهرستان، 32بخش،31 شهر و94 دهستان مى باشد و ارتفاع آن از سطح دريا، 1370 متر است.


۲۱. بندان

مقیاس : 1:100000

۲۲. سفیدابه

مقیاس : 1:100000

۲۳. کوه‌دوپشتى

مقیاس : 1:100000

۲۴. زاهدان

مقیاس : 1:100000

۲۵. نوک‌آباد

مقیاس : 1:100000

۲۶. دورجینگ(گلنکور)

مقیاس : 1:100000

۲۷. کارواندار

مقیاس : 1:100000

۲۸. ایرانشهر

مقیاس : 1:100000

نقشه وگزارش به صورت pdf است

۲۹. پیرسهراب (گزی)

مقیاس : 1:100000

۳۰. چاه بهار

مقیاس : 1:100000


۱۲. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۳. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار –

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی چابهار – چهار گوش 1:100000 چابهار –

۱۴. گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ چابهار

نویسنده : علیرضا صالحی پورمیلانی

گزارش و اطلس نقشه ژئومورفولوژی ساحلی نگور و گواتر - چهار گوش 1:100000 چابهار

۱۵. گزارش آب خلیج چابهار

نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور

برداشت نمونه آب تا عمق 200 متری از اعماق 1/5/10/100/150/200 متر تهیه نقشه 6 پارامتر اندازه گیری شده در محل بعلاوه عناصر سنگین –اندازه گیری آنیون ها وکاتیون ها موجود در آب.تهیه گزارش مربوطه


۲۷. ارزیابی خطر لرزهای برای شهر چابهار به روش احتمالاتی

تاريخ برگزاری : ۲۷ فروردین ۱۳۸۷

۲۸. بررسی نقش ساختار زمین شناسی در بیابان زایی دشت سیستان

تاريخ برگزاری : ۲۷ فروردین ۱۳۸۷