مطالب مرتبط با کلید واژه

پترولوژی


۲. عدم اختلاط ماگمایی در گدازه داسیتی

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۴. سنگ شناسی سنگهای هیبرید ائوسن منطقه آمره

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۸. بررسی انواع دگرگونی در منطقه «ارجنان»

تاريخ برگزاری : ۱۱ شهریور ۱۳۸۴

۱۰. کوردیریت کانی شاخص سرزمین های گرانولیتی

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰