مطالب مرتبط با کلید واژه " پترولوژی "


۳۵. سنگهای آتشفشانی اسیدی در چهارگوش ساوه

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰