مطالب مرتبط با کلید واژه

چینه شناسی و فسیل شناسی


۳. استراکودهای سازند آب دراز

تاريخ برگزاری : ۱۶ شهریور ۱۳۸۴

۷. مطالعه رودیست های سازند کلات در برش الگو

تاريخ برگزاری : ۱۳ شهریور ۱۳۸۴

۸. پتروگرافی ذغالسنگ مزینو (هجدک)

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰