مطالب مرتبط با کلید واژه

مقالات جنبی


۱. بررسی اعجاز و نشانه های قران در علوم زمین

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۵. طراحی پایدار و زلزله (بررسی دو نمونه موردی)

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

۸. سد لاستیکی سازه ای مقاوم در برابر زلزله

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷