مطالب مرتبط با کلید واژه

مقالات جنبی


۱۱. بررسی شکل پذیری ساندویچ پانل با رفتار برشی

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

۱۷. بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزله

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

۱۸. بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر دورود

تاريخ برگزاری : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

۲۰. بررسی اعجاز و نشانه های قران در علوم زمین

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰