مطالب مرتبط با کلید واژه " پوسته "


۱. مطالعه ساختار سرعتی پوسته در فلات ایران

تاريخ برگزاری : ۰۱ آبان ۱۳۸۴

۲. مدل سازی پسلرزه های ایران

تاريخ برگزاری : ۱۵ دی ۱۳۸۶