مطالب مرتبط با کلید واژه

کردستان

کردستان

مرکز استان: سنندج
مساحت : 28203 کيلومتر مربع
جمعیت: 1490000 نفر
شهرهای مهم: بانه، بیجار، دیواندره، سروآباد، سقز، سنندج، قروه، کامیاران و مریوان
استان های همسایه از شمال به استان آذربايجان غربى؛ ازجنوب به استان کرمانشاه؛ از شرق به استانهاى زنجان و همدان و از غرب به کشور عراق محدود است.
جغرافیا: استان کردستان از نظر جغرافيايی بين 34 درجه و 44 دقيقه تا 36 درجه و 30 دقيقه پهنای شمالی و 45 درجه و 31 دقيقه تا 48 درجه و 16 دقيقه درازای خاوری قرار دارد. این استان از لحاظ جغرافيای طبيعی تحت تاثير جريان هوای گرم و سرد بوده و اقليم های گوناگونی را به وجود می آورد. تمام نواحی استان در بهار و تابستان آب و هوايی خنک و معتدل و در زمستان سرد و برفی دارد.


۱. بانه

مقیاس : 1:100000

۲. سقز

مقیاس : 1:100000

۳. مریوان

مقیاس : 1:100000

۴. پاوه وغرب پاوه

مقیاس : 1:100000

۵. چاپان(ایرانخواه)

مقیاس : 1:100000

۶. باینجوب

مقیاس : 1:100000

۷. تیژتیژ

مقیاس : 1:100000

۸. تکاب

مقیاس : 1:100000

۹. دیواندره

مقیاس : 1:100000

۱۰. سنندج

مقیاس : 1:100000


۱. بررسى فرونشست زمین در دشت تهران- شهریار(گزارش نخست)

نویسنده : امیر شمشکى و همکاران

در راستاى اندازه گیرى هاى انجام شده توسط سازمان نقشه بردارى کشور و اعلام رخداد پدیده فرونشست در دشت جنوب غربى تهران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزى کشور مسؤولیت بررسى این پدیده و شناسایى عوامل مؤثر در شکل گیرى آن را به سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور سپرد.

۲. بررسى سازوکار فرونشستها و خطرات ناشى از آن در دشتهاى کبودرآهنگ، فامنین و همه کسى (استان همدان)

نویسنده : احمد دادستان- ایمان انتظام- محمدجواد بلورچى

فعالیتهاى کشاورزى، افزایش مصارف آب در بخشهاى مختلف شرب، صنعت وکشاورزى، فقر و بیکارى، آلودگیهاى افسارگسیخته زیست محیطى، انجام وظایف مشخص شده هر بخش در امور بهره بردارى از آب و خاک و مهمتر از همه، هماهنگى مدیریتها، ازجمله عواملى هستند که در مقادیر کمى و کیفى تولید و مصرف، نقش تعیین کننده اى دارند و خدشه در سیر تکاملى هر یک از آنها، زنجیره تعادل بین آنها را از بین مى برد و خسارتهاى جبران ناپذیرى را برجاى مى گذارد.

۳. گزارش زمین لرزه هاى تیر ماه ۱۳۸۳منطقه پاقلعه شهربابک

نویسنده : فرهاد انصارى- مسعود محمود پور- على رشیدى

در بامداد چهاردهم تیر ماه سال 1383 در منطقه پاقلعه شهرستان شهربابک که در دامنه هاى خاورى کوه آتشفشان مزاحم واقع شده، صداى غرش زمین و لرزش هایى گزارش شده و نیز به تغییراتى در آب چشمه هاى موجود اشاره گردیده بود.

۴. بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموان

نویسنده : جمشید کیمیا قلم

ام منطقه: داشکسن ـ بهارلو (قروه کردستان ) اهداف مورد نظر: بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموان تاریخ انجام عملیات: 5/8/64

۵. ورقه بانه

نویسنده : تاج الدین

معرفى نواحى امیدبخش معدنى

۶. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ورچه

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ورچه

۷. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ساوه جلد ۱

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ساوه جلد 1

۸. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه مریوان

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه مریوان

۹. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه بانه

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه بانه

۱۰. گزارش بررسى هاى اکتشافى سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امید بخش ،در زون مریوان مهاباد

گزارش بررسى هاى اکتشافى سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امید بخش ،در زون مریوان مهاباد


۳. محیط تکتونوماگمایی ولکانیکهای کرتاسه در شمال سنندج

تاريخ برگزاری : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۸. بررسی پترولوژیکی سن گ های دگرگونی قروه

تاريخ برگزاری : ۱۲ دی ۱۳۸۶