مطالب مرتبط با کلید واژه " گلستان "


۱. گرگان

مقیاس : 1:100000

۲. على‌آباد

مقیاس : 1:100000

۳. رامیان - خوش ییلاق

مقیاس : 1:100000

۴. دوزین

مقیاس : 1:100000

۵. گنبد

مقیاس : 1:250000

۶. گرگان

مقیاس : 1:250000


۱. شرحى بر زمین لرزه ۲۱ دى ماه ۱۳۸۳ شمال گرگان

نویسنده : فرهاد انصارى- محمد جواد بلورچى

این زمین لرزه در ناحیه اى فعال از دیدگاه تکتونیکى روى داده و نشانه هایى از فعال بودن پوسته زمین در این منطقه از کشور وجود دارد. به عنوان مثال مى توان به زمین لرزه هایى که در دوره هاى تاریخى و معاصر در گرگان و پیرامون آن روى داده اند اشاره نمود. زمین لرزه هاى سالهاى 874 ، 1436 و 1470 میلادى گرگان و سال 1498 میلادى گرگان- گنبد کاووس ، آسیب هاى جانى و مالى زیادى در این منطقه بر جاى گذاشته اند. همچنین در مهر ماه سال جارى زمین لرزه اى با بزرگى حدود 6 درجه در مقیاس ریشتر در شمال گرگان بوقوع پیوست که با پسلرزه هاى متعددى دنبال گردید.

۲. گزارش‌‌مقدماتى گلفشان‌ مهرماه‌۱۳۸۱ خاور دریاى خزر و نگاهى به‌گلفشان‌هاى دشت ترکمن(استان‌گلستان‌)

نویسنده : فرهاد انصارى-محمدجوادبلورچى

درپى اعلام وانتشار اخبارى در رسانه هاى عمومى مبنى بررویداد پدیده گلفشان در دریاى خزر وپیروحکم مأموریت شماره 7592-100 مورخ 29/7/1381 ، اکیپى از گروه زمین شناسى مهندسى سازمان زمین شناسى مأمور بررسى این پدیده گردید .

۳. بررسى علل وقوع سیل ۲۱/۰۵/۱۳۸۱ و راهکارهاى پیشگیرى از تلفات و خسارات آن در شرق استان گلستان (جنگل گلستان)

نویسنده : احمد دادستان- علیرضا سیاره

موقعیت جغرافیایى وقوع سیل 21/05/1381در شرق استان گلستان منطبق بر نقشه2 قرار دارد که در محدوده‍اى بین َ 58،°36 و َ30، °37 عرض شمالى و َ11، °56 و َ11، °55 طول شرقى واقع شده است. در این سیل شهرهاى گالیکش، کلاله، علی‏آباد و تعداد زیادى از بخشها و روستاهاى منطقه که در امتداد رودخانه گلستان و مسیلهایى که از بخش شمالى جنگل گلستان عمود بر امتداد نوار باریک شرقى -– غربى جنگل قرار دارند، مورد هجوم و تهدید سیل واقع شده‏اند.

۴. زون چالوس گرگان (ورقه کیاسر)

نویسنده : حمید قدیم زاده و قدیم زاده علو اکبرى

عملیات کنترل پتانسیل هاى معدنى ومعرفى نواحى امید بخش

۵. زون چالوس گرگان (ورقه کیاسر)

نویسنده : حمید قدیم زاده و قدیم زاده علو اکبرى

عملیات کنترل پتانسیل هاى معدنى ومعرفى نواحى امید بخش

۶. زون چالوس گرگان

نویسنده : شیدا اسکندرى با همکارى گروه

تهیه نقشه پتانسیل معدنى براى 5 مدل کانه زائى

۷. ورقه یکصد هزار گرگان

نویسنده : فلوریز خیرى

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۸. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار گنبدکاووس

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار گنبدکاووس

۹. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ۱:۱۰۰.۰۰۰ على آباد

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000 على آباد

۱۰. گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰گرگان

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000گرگان


۵. یافته های زمین شناسی ناحیه گرگان

تاريخ برگزاری : ۲۲ فروردین ۱۳۶۶