مطالب مرتبط با کلید واژه

گیلان

گیلان
مرکز استان: رشت
مساحت :
14709 کيلومتر مربع
جمعیت: 2241896 نفر
شهرهای مهم: آستارا، آستانه اشرفیه، اَملَش، بندر انزلی، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سیاهکل، شَفتف، صومعه‌سرا، طوالش، فومَن، لاهیجان، لنگرود و ماسال
استان های همسایه از شمال به درياى خزر؛ ازجنوب به استانهاى قزوين ؛ از شرق به استانهاى مازندران و از غرب به استانهاى زنجان و اردبيل محدود است .
جغرافیا: استان گيلان بين 36 درجه و 36 دقيقه تا 38 درجه و 27 دقيقه پهناى شمالى و 48 درجه و 25 دقيقه تا 50 درجه و 34 دقيقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ قرار دارد چشم انداز شمالی کناره های استان گيلان را دريای مازندران نيلگون و تا حدودی آرام تشکيل می دهد و چشم انداز جنوبی آن را (جز بخش باختری که بيشتر آن مرتفع و مردابی است)، جنگل های انبوه دامنه های البرز پوشانده است. در فراسوی جنگل ها، قله های سر به فلک کشيده و پوشيده از برف خود نمايی می کنند که زيبايی خا صی به منطقه بخشيده اند.

۱. آستارا

مقیاس : 1:100000

۲. خلخال

مقیاس : 1:100000

۳. بندر انزلى

مقیاس : 1:100000

۴. رودبار

مقیاس : 1:100000

۵. رشت

مقیاس : 1:100000

۶. جیرنده

مقیاس : 1:100000

۷. لنگرود

مقیاس : 1:100000

۸. جواهرده

مقیاس : 1:100000

۹. بندر انزلى

مقیاس : 1:250000

۱۰. رضوانشهر

مقیاس : 1:100000

از نظر مختصات با نقشه خلخال هم پوشانی دارد.


۲۱. اسپکترومتری نشری ICP

نویسنده : سیمین پرند

نصب مقدماتی دستگاه ICP سازمان توسط آقای مهندس خطیبی از شرکت جم آرا که نمایندگی شرکت ژوبن ایون فرانسه را در ایران دارد در سال 1373 انجام پذیرفت به این ترتیب که بخش مونوکروماتور، پلی کروماتور، مشعل پلاسما، بدنه اسپکترومتر (روکش های فلزی) و میز جلوی دستگاه نصب گردید. ولی نصب کامل دستگاه به عهده مهندسین شرکت ژوبن ایون بود. تا مدت ها این شرکت نسبت به اعزام کارشناسان خود به ایران اقدامی نمی کرد.

۲۲. گزارش مقدماتی بررسیهای دورسنجی در محدوده شمالی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ بندر انزلی با نگاهی ویژه به زمین شناسی دریایی

نویسنده : فلوریز خیری

برگه 1:100000بندر انزلی در محدوده عرض های جغرافیایی 37 درجه و 30 دقیقه تا 37 درجه شمالی و طول های جغرافیایی 49 درجه تا 49 درجه و 30 دقیقه خاوری قرار گرفته است.

زیر ساخت اطلاعات مکانی دریای خزر با نگرش ویژه به زمین شناسی

۲۳. زیر ساخت اطلاعات مکانی دریای خزر با نگرش ویژه به زمین شناسی

نویسنده : پانته آ گیاهچى، ایران میرتوحیدى، مسلم امانى

کشور ایران شانزدهمین کشور بزرگ جهان است در آسیاى غربى واقع شده و جز کشورهاى خاورمیانه است مساحت آن 1،648،195 کیلومتر مربع میباشد وبا دریاى خزر 675 کیلومتر مرز دریایى دارد.

۲۴. گزارش زمین شناسی کواترنری در شرق شهر رشت (گرفم)

نویسنده : بهنام پاشازاده

این گزارش مربوط به نقشه 1:25000 گرفم می باشد که به روی محیط رسوبی دلتای سفید رود واقع شده است

زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی با نگرشی ویژه بر رخساره¬های رسوبی و ژئو شیمی آلی

۲۵. زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی با نگرشی ویژه بر رخساره¬های رسوبی و ژئو شیمی آلی

نویسنده : رضا بهبهانی و افشین کریم خانی

چکیده در این پژوهش پانزده مغزه (ژرفای مغزه¬ها حداکثر 165 سانتی¬متر) از بستر بخش جنوبی دریای خزر جهت مطالعات رسوب¬شناسی و ژئوشیمی آلی توسط مغزه¬گیر وزنی برداشت گردید. باتوجه به مطالعات صورت گرفته، ارتباط بین پتانسیل حفظ مواد آلی، محتوی زیستی، زیست¬آشفتگی و محیط رسوبی بررسی شده است. در ضمن منطقه حداقل اکسیژن (Oxygen minimum zone) و رخساره¬های رسوبی موجود در حوضه خزر جنوبی شناسایی شده¬اند. باتوجه به مطالعات صورت گرفته محیط رسوبی حوضه خزر جنوبی به سه بخش شلف (Shelf) با رخساره¬ گل غالب اکسیدان (میزان TOC کم¬تر از 1 درصدوزنی) (رسوبات گلی همگن با پلت¬های مدفوعی و کمی ذرات در اندازه ماسه و افق نازک لایه گل ماسه¬ای-گراولی با پوسته موجودات کف¬زی)، شیب (Slope) (رخساره اکسیدان) و دشت حوضه (Basin plain) (رخساره فقیر از اکسیژن با TOC بیش از 1 درصد وزنی) با رخساره¬های دبریت (رسوبات گل ماسه¬ای یا گل با کمی گراول با اینتراکلست و پلوئید گلی) و پلاژیک و همی¬پلاژیک (رسوبات گلی همگن با پلت¬های مدفوعی و کمی ذرات در اندازه ماسه در شیب و میان¬لایه¬های گلی بارنگ روشن و تیره با ذرات در اندازه ماسه و پلوئید گلی در دشت حوضه) تقسیم شده است. با افزایش ژرفای آب (از شلف به دشت حوضه)، کربن آلی کل(TOC)، S2، مواد آلی نوع II (منشا دریایی) و پلوئید گلی افزایش و مواد آلی نوع III و مخلوط II/III (منشا خشکی¬زی)، پوسته¬های بیوکلستی، پلت مدفوعی و ذرات آواری نظیرمیکا، کوارتز، فلدسپات و کانی¬های رسی کاهش می¬یابد. همگن بودن رسوبات، نبود لایه¬بندی، فراوان بودن پلت¬های مدفوعی و موجودات کف¬زی و افزایش میزان اکسیژن محلول و به تبع آن کاهش میزان کربن آلی کل در رسوبات شلف و شیب نشان¬دهنده تاثیر زیست آشفتگی (Bioturbation) می¬باشد. در حالی¬که وجود لایه¬بندی روشن و تیره، کاهش پلت-های مدفوعی و موجودات کف¬زی در رسوبات دشت حوضه نشان¬دهنده کاهش تاثیر زیست آشفتگی می¬باشد.

۲۶. گزارش نقشه ۱:۲۵۰۰۰ رودبار

نویسنده : هیراد ندیم

نقشه زمین شناسی یک بیست و پنج هزارم رودبار در بخش خاوری نقشه 1:100000 رودبار با مختصات "30، َ52، ْ36 تا َ45 ،ْ36 عرض شمالی و َ30، ْ49 تا "30، َ22، ْ49 طول خاوری در حدود 60 کیلومتری جنوب شهرستان رشت در پهنه ساختاری البرز باختری قرار گرفته است (شکل شماره 1). از دیدگاه جغرافیایی این منطقه عموماً کوهستانی و مرتفع بخصوص در بخش جنوبی است و رودخانه سفید رود با روند حرکتی جنوب باختر – شمال خاور قطر برگه را بطور کامل می پیماید و همین عامل فرسایش رودخانه ای در واقع باعث شکل گرفتن دره عمیقی از محدوده جنوب تا شمال برگه با روند عموماً عمود بر واحدهای سنگی شده است. واحدهای سنگی تشکیل دهنده این پهنه از پالئوزوئیک فوقانی – پرمین باسنگ نهشته های کربناته سازند روته آغاز گردیده و با توالی واحدهای سنگ چینه ای شمشک در ژوراسیک تحتانی، سنگ های کربناته کرتاسه زیرین تا بالایی در مزوزوئیک و همچنین توالی سنگ های آتشفشانی ائوسن در سنوزوئیک ادامه و در نهایت با رسوبات عهد حاضر خاتمه می یابد. با توجه به اینکه منطقه مورد بررسی تحت تأثیر عملکرد شدید فازهای تکتونیکی بوده، مجموعه نهشته های سنگی منطقه مدل یک تاقدیس عظیم پلانژ دار را با روند جنوب خاور – شمال باختر شکل داده است که البته وجود گسلهای امتداد لغز مانند گسل رودبار نشانه ای از عملکردهای ثانویه تکتونیک فعال در منطقه بوده و در بخش ساختاری گزارش مفصلاً به آن پرداخته شده است . ارتباط اصلی اکثر واحدهای سنگی منطقه در دورانهای مختلف بصورت ناپیوستگی و بعضاً گسله می باشد و بجز در سری سنگهای آتشفشانی ائوسن که توالی متنوع آنها پیوستگی خاص خود را نشان می دهند دیگر واحدهای سنگی از این قاعده مستثنی هستند.

۲۷. چینه نگاری لرزه ای رسوبات زیر بستر دریای کاسپین بخش غربی سفید رود

نویسنده : مسئول پروژه: محمد رضا انسانی تهیه کنندگان : محمد رضا انسانی - غلامرضا حسین یار - رضا بهبهانی ساناز چایچی زاده - آمنه کاوه

جهت مطالعه ویژگی های بستر محدوده مورد مطالعه ، از داده های لرزه نگاری کم عمق با قدرت تفکیک بالا ،که توسط دستگاه Sub Bottom Profiler مدلSES-2000 Standard ساخت شرکت Innomar آلمان برداشت گردیده، استفاده شده است. این دستگاه بر اساس روش آکوستیک پارامتریک کار می کند.

۲۸. تهیه اطلس آب بندر انزلی همراه با گزارش آب

نویسنده : ترانه شارمد - بابک آرین پور

برداشت نمونه آب تا عمق 30 متری در اعماق مختلف تهیه اطلس وبندبال آن گزارش مربوطه.

۲۹. تهیه اطلس آب رشت همراه با گزارش آب رشت

نویسنده : ترانه شارمد -بابک آرین پور

برداشت نمونه آب تا عمق 30 متری در اعماق مختلف تهیه اطلس وبندبال آن گزارش مربوطه.