مطالب مرتبط با کلید واژه " لرستان "


۱. هرسین

مقیاس : 1:100000

۲. بروجرد

مقیاس : 1:100000

۳. الیگودرز

مقیاس : 1:100000

۴. خرم آباد

مقیاس : 1:250000


۱۱. گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ باغ لطفیان

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 باغ لطفیان 5956 III SW

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان  ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۲. گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

نویسنده : رضا علیخان زاده

ساعت 12:37دقیقه چهارشنبه 17اردیبهشت ماه ،1399زمین لرزه ای با بزرگای 5/1در عمق 7کیلومتری از سطح زمین در حوالی روستای چمتکله جنوب شهرستان فیروزآباد در استان لرستان را لرزاند

گزارش زمین لرزه  ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

۱۳. گزارش زمین لرزه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17اردیبهشت ماه 1399فیروزآباد - لرستان

۱۴. گزارش زمین لرزه فیروزآباد لرستان ۱۷ اردیبهشت تکمیلی.

نویسنده : زهرا کمالی

ساعت 12:37دقیقه چهارشنبه 17اردیبهشت ماه ،1399زمین لرزه ای با بزرگای 5/1در عمق 7کیلومتری از سطح زمین در حوالی روستای چمتکله جنوب شهرستان فیروزآباد در استان لرستان را لرزاند.


۷۸. تفسیری بر برداشت های لرزه نگاری کم عمـق در استان لرستان

تاريخ برگزاری : ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷


خرم‌آباد بار دیگر لرزید

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ‌١/٣ در مقیاس امواج درونی زمین، عصر پنج‌شنبه، شهر خرم‌آباد در استان لرستان را لرزاندکانون این زمین‌لرزه، حوالی شهر خرم‌آباد در مختصات ‌٢٧/٣٣ درجه عرض جغرافیایی و ‌...

ادامه مطلب