مطالب مرتبط با کلید واژه " لرستان "


۱. هرسین

مقیاس : 1:100000

۲. بروجرد

مقیاس : 1:100000

۳. الیگودرز

مقیاس : 1:100000

۴. خرم آباد

مقیاس : 1:250000


۱۱. گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ باغ لطفیان

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 باغ لطفیان 5956 III SW

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان  ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۲. گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

نویسنده : رضا علیخان زاده

ساعت 12:37دقیقه چهارشنبه 17اردیبهشت ماه ،1399زمین لرزه ای با بزرگای 5/1در عمق 7کیلومتری از سطح زمین در حوالی روستای چمتکله جنوب شهرستان فیروزآباد در استان لرستان را لرزاند

گزارش زمین لرزه  ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

۱۳. گزارش زمین لرزه ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-فیروز اباد-لرستان

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 17اردیبهشت ماه 1399فیروزآباد - لرستان

۱۴. گزارش زمین لرزه فیروزآباد لرستان ۱۷ اردیبهشت تکمیلی.

نویسنده : زهرا کمالی

ساعت 12:37دقیقه چهارشنبه 17اردیبهشت ماه ،1399زمین لرزه ای با بزرگای 5/1در عمق 7کیلومتری از سطح زمین در حوالی روستای چمتکله جنوب شهرستان فیروزآباد در استان لرستان را لرزاند.


خرم‌آباد بار دیگر لرزید

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ‌١/٣ در مقیاس امواج درونی زمین، عصر پنج‌شنبه، شهر خرم‌آباد در استان لرستان را لرزاندکانون این زمین‌لرزه، حوالی شهر خرم‌آباد در مختصات ‌٢٧/٣٣ درجه عرض جغرافیایی و ‌...

ادامه مطلب