مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکزى

مرکزى
مرکز استان: اراک
مساحت : 29406 کيلومتر مربع
جمعیت: 1228812 نفر
شهرهای مهم: آشتیان، اراک، تفرش، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، کمیجان و محلات
استان های همسایه از شمال به استان قزوين؛ ازجنوب به استانهاى اصفهان و لرستان؛ از شرق به استان قم و از غرب به استانهاى همدان و لرستان محدود است.
جغرافیا: استان مرکـزى در مرکز و شمال غرب کشور بين طولهاى جغــرافيـايى' 04 و ° 51 تا ' 57 و ° 48 شرقى و عرضهاى جغرافيايى' 35 و ° 35 تا ' 23و ° 33 شمالى قرار دارد .اين استان داراى 8 شهرستان، 17 بخش، 23 شهر و 61 دهستان مى باشد. ارتفاع آن از سطح دريا 1708 متر است.

۱. وفس

مقیاس : 1:100000

۲. خنداب

مقیاس : 1:100000

۳. شازند

مقیاس : 1:100000

۴. نوبران

مقیاس : 1:100000

۵. فرمهین

مقیاس : 1:100000

۶. اراک

مقیاس : 1:100000

۷. ورچه

مقیاس : 1:100000

۸. ساوه

مقیاس : 1:100000

۹. سلفچگان

مقیاس : 1:100000

۱۰. محلات

مقیاس : 1:100000


۱. بررسى فرونشست زمین در دشت تهران- شهریار(گزارش نخست)

نویسنده : امیر شمشکى و همکاران

در راستاى اندازه گیرى هاى انجام شده توسط سازمان نقشه بردارى کشور و اعلام رخداد پدیده فرونشست در دشت جنوب غربى تهران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزى کشور مسؤولیت بررسى این پدیده و شناسایى عوامل مؤثر در شکل گیرى آن را به سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور سپرد.

۲. بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقى

نویسنده : ه.نیکلاس - ا. یوسفى

نام منطقه: لکان ـ خمین اهداف مورد نظر: بررسى مواد معدنى واقع در زیر رسوبات وبستگى آن به طاقدیس در دامنه شرقى

۳. آب و بخش زیست محیطى خاک

نویسنده : خانم فروغى

آب درون رسوبات ، رودخانه ها ، دریاچه ها و دریاها و خاک براى زندگى ما ضرورى است . یکى از چیزهایى که مهم است ، آلوده شدن محیط زیست مى باشد

۴. ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ ساوه

نویسنده : مهدى خداپرست

کنترل ومعرفى نوحى امیدبخش

۵. ورقه یکصد هزارم دلیجان ومحلات

نویسنده : علیرضا کیانى و جلال کرمى

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۶. ورقه یکصد هزارم شازند

نویسنده : احمد کاظمى مهرنیا و جلال کرمى

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۷. در محدوده ساوه- رزن

نویسنده : فلوریز خیرى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۸. اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزارساوه

اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزارساوه

۹. اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزارساوه (بررسى هاى کانى سنگین)

اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزارساوه (بررسى هاى کانى سنگین)

۱۰. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ساوه جلد ۱

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ساوه جلد 116معدن جدید در اراک به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی کشور،مهندس‎ موفق رییس‎ سازمان‎‎‎ صنایع‎ و معـادن استـان مرکزی‎ ‎‎ گفت‎ : برای‎ بهره برداری‎ از این‎‎ معادن در زمـینـه‎ گـرانـیـت،‎ باریت...

ادامه مطلب