همدان

نقشه ها

۱. کوهین

مقیاس : 1:100000

نقشه و گزارش به صورت pdfموجود است.

۲. تویسرکان

مقیاس : 1:100000

۳. نهاوند

مقیاس : 1:100000

۴. کبودر‌آهنگ

مقیاس : 1:100000

۵. همدان

مقیاس : 1:100000

۶. ملایر

مقیاس : 1:100000

۷. رزن

مقیاس : 1:100000

۸. کبودر آهنگ

مقیاس : 1:250000

۹. همدان

مقیاس : 1:250000


گزارش ها

۱۱. بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموان

نویسنده : جمشید کیمیا قلم

ام منطقه: داشکسن ـ بهارلو (قروه کردستان ) اهداف مورد نظر: بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموان تاریخ انجام عملیات: 5/8/64

۱۲. اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسى

نویسنده : . کیمیاقلم – ع. محمدى جو آبادى – م.ر. صدیق فر

نام منطقه: اسد آباد همدان اهداف مورد نظر: اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسى تاریخ انجام عملیات: 11/5/62

۱۳. ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ مرزن آباد

نویسنده : مهدى خداپرست

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش

۱۴. ورقه داورزن

نویسنده : مرتضى عشق آبادى و شهرام رحمانى

پتانسیل یابى مواد معدنى

۱۵. در محدوده ساوه- رزن

نویسنده : فلوریز خیرى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۶. بررسى خطر سنگ افت در جاده‌ چالوس

نویسنده : محمد جواد بلورچى، ایمان انتظام، مسعود محمود پور، فرهاد انصارى

مدیر فنى : محمد جواد بلورچى روش RHRS: ایمان انتظام روش SMRو زمین شناسى مهندسى : مسعود محمود پور، سوزان کریم نژادطارى اقلیم و هیدرولوژى : امیر شمشکى زمین شناسى : اصغر صادقى، علیرضا سیاره، مسعود محمود پور، سوزان کریم نژادطارى زمین شناسى ساختمانى : احمد دادستان گروه اطلاعات زمین مرجع (GIS) :محمد صادقى، شیدا اسکندرى ، آیدا محبى با همکارى : هادى پورفرضى کاردان فنى: محمود اسد بیگى تدوین: محمد جواد بلورچى، ایمان انتظام، مسعود محمود پور، فرهاد انصارى

۱۷. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار گنبدکاووس

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار گنبدکاووس

۱۸. اکتشافات ژئوشیمیائى در ناحیه بافق

اکتشافات ژئوشیمیائى در ناحیه بافق

۱۹. طرح اکتشاف قلع و تنگستن در منطقه خاکو همدان

طرح اکتشاف قلع و تنگستن در منطقه خاکو همدان

۲۰. گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ورچه

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ورچه


مقالات

۱۲. پتروژنز سنگ های دگرگونی منطقه شهرستانه، همدان

تاريخ برگزاری : ۲۶ فروردین ۱۳۸۷