مطالب مرتبط با کلید واژه " آذربایجان غربى "


۱۱. قره‌ضیاءالدین

مقیاس : 1:100000

۱۲. ارومیه

مقیاس : 1:100000

۱۳. اشنویه

مقیاس : 1:100000

۱۴. نقده

مقیاس : 1:100000

۱۵. سردشت

مقیاس : 1:100000

۱۶. مهاباد

مقیاس : 1:100000

۱۷. آلوت

مقیاس : 1:100000

۱۸. میاندوآب

مقیاس : 1:100000

۱۹. شاهین‌دژ

مقیاس : 1:100000

۲۰. ماکو

مقیاس : 1:250000


۱۱. ورقه یکصدهزار ارومیه اشنویه،گنگجین وسیلوانیه

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و داوود رفاهى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۱۲. ورقه یکصد هزارشاهین دژ

نویسنده : فریبرز قریب و مهرداد مدنى گیوى

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

۱۳. ورقه کاشان-کمربند ارومیه-دختر

نویسنده : سیمین مهدیزاده و فریبرز قریب –مهرداد مدنى گیوى –وحید فتوتى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۱۴. کمربند ارومیه-دخت- ورقه نطنز

نویسنده : سیمین مهدیزاده و فریبرز قریب –مهرداد مدنى گیوى –وحید فتوتى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۱۵. کمربند ارومیه –دختر برگه حنا

نویسنده : مرتضى مسعودى و ناصر نعیمى قصابیان

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۱۶. ورقه هاى خوى ،دیزج ،قطور وسلماس

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و مرتضى مسعودى و حمید آقا جانى

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

۱۷. گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سردشت

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سردشت

۱۸. پروژه اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر

پروژه اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر

۱۹. اکتشافات ژئوشیمیائى - کانى سنگین در ورقه یکصد هزار مهاباد

اکتشافات ژئوشیمیائى - کانى سنگین در ورقه یکصد هزار مهاباد

۲۰. گزارش مدل سازى اکتشافات سیستماتیک در کمربند ولکانیکى اورمیه دختر

گزارش مدل سازى اکتشافات سیستماتیک در کمربند ولکانیکى اورمیه دختر در محدوده شش برگه فاز اول


۱۲. تحلیل منطقه ای رسوب معلق در حوزه دریاچه ارومیه

تاريخ برگزاری : ۲۳ بهمن ۱۳۸۶

۱۴. پترولوژی گدازه های بالشی افیولیت خوی

تاريخ برگزاری : ۲۶ فروردین ۱۳۸۷

۱۶. معرفی دو محدوده افیولیتی در منطقه تکاب

تاريخ برگزاری : ۲۲ فروردین ۱۳۶۶

۲۰. فرآوری کانسنگ تیتانیوم قره آغاج ارومیه

تاريخ برگزاری : ۰۱ مرداد ۱۳۸۴


دولت نگاه ویژه ای به احیاء و بهبود وضعیت دریاچه ارومیه دارد

رئیس‌جمهور در جلسه کارگروه معدن و کشاورزی آذربایجان غربی ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در فعال کردن ظرفیت های فعال نشده کشاورزی و معادن کشور، بر شتاب بخشیدن به اقدامات و بسیج همه امکانات و منابع برای احیاء و بهبود دریاچه ارومیه تاکید کرد

ادامه مطلب