مطالب مرتبط با کلید واژه

یزد

یزد
مرکز استان: يزد
مساحت : 72156کيلومتر مربع
جمعیت: 828401 نفر
شهرهای مهم: ابرکوه، اردکان، بافق، تفت، خاتم, صدوق, طبس, مهريز، ميبد و يزد
استان
های همسایه از شمال به استانهاى سمنان و اصفهان؛ ازجنوب به استان کرمان؛ از شرق به استانهاى خراسان جنوبى و خراسان رضوى و از غرب به استانهاى اصفهان و فارس محدود است.
جغرافیا: استان يزد؛ با قرار گرفتن در بخش مرکزی فلات ايران در برگيرنده نا مناسب ترين عوامل طبيعی چيره بر فلات مرکزی ايران نيزاست. کويرهای بزرگ لوت و دشت کوير تا درياچه نمک قم و کوير نمک هرات و مروست تا کوير نمک ابر کوه و باتلاق گاوخونی استان يزد را فرا گرفته اند. بارش اندک همراه با تبخير شديد، دور بودن از دريا، نزديکی با کوير خشک و پهناور نمک، رطوبت نسبی کم همراه با گرمای بسيار، از عواملی هستند، که استان يزد را به گونه خشک ترين استان ايران در آورده است. گذشته از آن، در اين منطقه نوسان شديد درجه حرارت نيز وجود دارد. از نظر جغرافيايی بين 29 درجه و 48 دقيقه تا 33 درجه و 30 دقيقه پهنای شمالی و 52 درجه و 45 دقيقه تا 56 درجه و 30 دقيقه درازای خاوری از نصف النهار مبدا واقع شده است.

۱۱. یزد

مقیاس : 1:100000

۱۲. نیر

مقیاس : 1:100000

۱۳. کامرود

مقیاس : 1:100000

۱۴. زرین

مقیاس : 1:100000

۱۵. خرانق

مقیاس : 1:100000

۱۶. فهرج

مقیاس : 1:100000

۱۷. بهادران

مقیاس : 1:100000

۱۸. بیاضه

مقیاس : 1:100000

۱۹. ساغند

مقیاس : 1:100000

۲۰. آریز(آبریز)

مقیاس : 1:100000


۱۱. اکتشاف مس

نویسنده : یوسفى و کیمیا قلم

نام منطقه: خوت اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 11تا31 دسامبر 1967 موقعیت جغرافیایى: 85 کیلومترى جنوبغربى یزد

۱۲. جداسازى آب شیرین و شور

نویسنده : یوسفى کیمیا قلم

نام منطقه: دشت اصفهک طبس اهداف مورد نظر: جداسازى مرز سفره هاى آب شور و شیرین تاریخ

۱۳. اکتشاف سرب وروى

نویسنده : محمدى جوآبادى

نام منطقه: سرب وروى مهدى آباد اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: 6/8/67 تا 20/10/67

۱۴. اکتشاف سرب و روى

نویسنده : ع .محمدى جوآبادى

نام منطقه: سرب وروى مهدى آباد اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: 6/8/67 تا 20/10/67

۱۵. بررسى شیستوزیته در ماسه سنگ

نویسنده : یوسفى

اهداف مورد نظر: انجام روش IP درمحدوده معدن انارک تاریخ انجام عملیات: ژانویه تا فوریه 1980

۱۶. شناسائى پتانسیل هاى سرب و روى

نویسنده : محمدى جوآبادى

نام منطقه: مهدى آباد یزد اهداف مورد نظر: شناسائى پتانسیل هاى سرب و روى

۱۷. اکتشاف کانیهاى آهن

نویسنده : کیمیا قلم و یوسفى

نام منطقه: ندوشن اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى آهن تاریخ انجام عملیات: یکم تا نهم ژانویه 1968

۱۸. اکتشاف سرب و روى

نویسنده : نیکلاس

نام منطقه: نخلک ـ انارک اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 21فوریه

۱۹. انجام مطالعات ژئوفیزیکى

نویسنده : على محمدى جو آبادى

نام منطقه: معدن سرب و روى مهدى آباد یزد اهداف مورد نظر: انجام مطالعات ژئوفیزیکى جهت اکتشاف تاریخ انجام عملیات: سال 1367

۲۰. پوشانیدن رخنمون شیل ها

نویسنده : کیمیا قلم و همکارى جوآبادى

نام منطقه. تاریخ انجام : معدن کوشک “ بافق “ اهداف مورد نظر: پوشانیدن رخنمون شیل ها وهمچنین نواحى بین آنها بوده تا رابطه محورهاى مینرالیزه مشخص شود.