مطالب مرتبط با کلید واژه " زلزله "


۱. خطر زمین لغزش های حاصل از زلزله در شمال تهران

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۶. نقشه‌های شتاب طیفی برای گستره تهران

تاريخ برگزاری : ۰۱ آبان ۱۳۸۴