مطالب مرتبط با کلید واژه

خبر مرضیه کاظمی


ترسیم موقعیت گسل‌های  فعال شهر تبریز در پروژه دقیق‌سازی گسل‌های فعال کلان شهرهای ایران
به همت مرکز زمین‌‌شناسی و اکتشافات‌معدنی شمال غرب محقق شد:

ترسیم موقعیت گسل‌های فعال شهر تبریز در پروژه دقیق‌سازی گسل‌های فعال کلان شهرهای ایران

گزارش پیشرفت کار پروژه دقیق‌سازی گسل‌های فعال کلان شهر تبریز همراه با ترسیم موقعیت و روند گسل‌های فعال منتشر شد

ادامه مطلب
خبر منتشر شده مبنی بر کشف سفره آب زیرزمینی در سیستان صحت علمی ندارد
مشاور رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در امور آب:

خبر منتشر شده مبنی بر کشف سفره آب زیرزمینی در سیستان صحت علمی ندارد

مشاور رئیس این سازمان در امور آب و عضو کارگروه آب‌های ژرف کشور درباره خبر منتشر شده مبنی بر کشف سفره آب زیرزمینی در سیستان گفت: این خبر صحت علمی ندارد و این موضوع با ابهامات زیادی مواجه است.

ادامه مطلب