مطالب مرتبط با کلید واژه

روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور


بازدید از مجتمع معدنی و کردشگری سرب و روی انگوران
دومین روز از کارگاه آموزشی طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی

بازدید از مجتمع معدنی و کردشگری سرب و روی انگوران

این کارگاه آموزشی به همت گروه آموزش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی برگزار می‌شود.

ادامه مطلب