مطالب مرتبط با کلید واژه

روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور


مدیرکل مرکز زمین‌شناسی جنوب کشور: مرودشت شیراز در معرض تهدید جدی فرونشست است

مدیرکل مرکز زمین‌شناسی جنوب کشور: مرودشت شیراز در معرض تهدید جدی فرونشست است

مدیرکل مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی جنوب کشور گفت: تمام دشت‌های استان فارس دچار فرونشست هستند، اما دشت مرودشت به لحاظ وجود آثار تاریخی و باستانی و اینکه قطب کشاورزی است، فرونشست در آن با خطر بیشتری همراه است.

ادامه مطلب
رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور مطرح‌ کرد: پیشنهاد استفاده از «آب کارستی» برای رفع تنش آبی در کشور

رئیس سازمان زمین‌شناسی کشور مطرح‌ کرد: پیشنهاد استفاده از «آب کارستی» برای رفع تنش آبی در کشور

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: با توجه به وجود پتانسیل آب کارستی در بیش از ۳۰ درصد وسعت کشور، می‌تواند منبع بسیار خوبی برای رفع مشکل تنش آبی به‌ویژه در شهرها و مناطق زاگرس‌نشین باشد.

ادامه مطلب