رییس مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

بازدید مسئولان استانی از محل اجرای طرح دقیق‌سازی گسل‌های شهر کرج

بازدید مسئولان استانی از محل اجرای طرح دقیق‌سازی گسل‌های شهر کرج

در راستای انجام طرح دقیق‌سازی گسل‌های شهر کرج، جمعی از مسئولان استانی با حضور در دشت اشتهارد، از نزدیک روند اجرای پروژه پارینه لرزه‌شناسی سامانه گسلی اشتهارد-جنوب باختر کرج را بازدید کردند.

ادامه مطلب