مطالب مرتبط با کلید واژه

رضا سلامتی


استفاده از مطالعات چینه‌نگاری شیمیایی در اکتشاف آب‌های کارستی استان کرمانشاه برای نخستین بار در کشور
به همت کارشناسان گروه چینه‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام شد:

استفاده از مطالعات چینه‌نگاری شیمیایی در اکتشاف آب‌های کارستی استان کرمانشاه برای نخستین بار در کشور

مدیرکل دفتر زمین‌شناسی منطقه‌ای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از انجام مطالعات آبهای کارستی استان کرمانشاه که چندی است توسط کارشناسان این سازمان در حال انجام است، خبر داد.

ادامه مطلب