مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیرکل دفتر زمین‌شناسی منطقه‌ای


استفاده از مطالعات چینه‌نگاری شیمیایی در اکتشاف آب‌های کارستی استان کرمانشاه برای نخستین بار در کشور
به همت کارشناسان گروه چینه‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام شد:

استفاده از مطالعات چینه‌نگاری شیمیایی در اکتشاف آب‌های کارستی استان کرمانشاه برای نخستین بار در کشور

مدیرکل دفتر زمین‌شناسی منطقه‌ای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از انجام مطالعات آبهای کارستی استان کرمانشاه که چندی است توسط کارشناسان این سازمان در حال انجام است، خبر داد.

ادامه مطلب