مطالب مرتبط با کلید واژه

مهندس طهمورث یوسفی


توجه و تسریع در مطالعات زمین‎شناختی در راستای نیازهای استان فارس

توجه و تسریع در مطالعات زمین‎شناختی در راستای نیازهای استان فارس

در دیدار مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی منطقه جنوب با معاون هماهنگی، برنامه‌ریزی و بودجه استان فارس دوطرف نسبت به توسعه همکاری و هماهنگی در مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی، آبهای کارستی، مخاطرات زمین‌شناختی و لزوم تکمیل نقشه راه علوم زمین و معدن تاکید کردند.

ادامه مطلب