رئیس پیشین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور