مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۱۹۱. استحصال طلا از نمونه کانسنگ طلای حمزه قرنین

نویسنده : یاسر علیایى

---

۱۹۴. مطالعات آزمایشگاهى فرآورى کانسار مس اکسیده خاش – سیستان و بلوچستان

نویسنده : امیر رضا محمدى- سید عباس فاضلى

--

۱۹۵. مطالعات آزمایشگاهى فرآورى کانسار مس اکسیده مارى - زنجان

نویسنده : امبررضا محمدى، سیدعباس فاضلى

--

۱۹۶. بررسى و امکان سنجى فرآورى دیاتومیت ممقان

نویسنده : امیر رضا محمدى- سید عباس فاضلى

--

۱۹۹. فرآوری مقدماتی کانسنگ سرب و روی خانجار در مقیاس آزمایشگاهی

فرآوری مقدماتی کانسنگ سرب و روی خانجار در مقیاس آزمایشگاهی

۲۰۰. استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتی

نویسنده : عبدالهی

استحصال طلا از کانسنگ خاروانا و لاطلا در مقیاس نمیه صنعتی


۱۹۲. نقش SDI و Mobile GIS در مدیریت حوادث

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

۱۹۳. همه چیز درباره گالیله

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

۱۹۷. پیاده سازی وب سرویس نقشه ای

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶