مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۲۱۱. مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاه

نویسنده : عبدالهی - ملاطاهری- مصوری

مطالعات امکان سنجی پر عیارسازی و استحصال مس از کانسار مس خونگاه

۲۱۲. بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اول

نویسنده : محمدی - فاضلی - مصوری

بررسی آزمایشگاهی فرآوری کانسار مس اکسیدی تازه کندی (استان آذربایجان شرقی) فاز اول

۲۱۳. استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهار

نویسنده : محمدخانی- محمدی - فاضلی- مصوری

استحصال پتاس از شورابه‌های ساحلی چابهار


۲۲۸. تهیه نقشه های توپوگرافی با استفاده از GPS

تاريخ برگزاری : ۰۱ بهمن ۱۳۸۶