مطالب مرتبط با کلید واژه

سایر موارد


۵۱. ورقه حنا

نویسنده : مناف نژاد

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه حنا مقیاس 100000/1

۵۲. ورقه ماهنشان

نویسنده : مناف نژاد

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه ماهنشان مقیاس 100000/1

۵۳. ورقه حلب

نویسنده : صادقى و مناف نژاد

ارائه گزارش زمین شناسى اقتصادى ورقه حلب مقیاس 100000/1

۵۴. ورقه قائمشهر

نویسنده : در دست تهیه

کنترل ومعرفى نواحى امید بخش معدنى ورقه 1:100.000 قائم شهر

۵۵. زون آران- نوبران ورقه فرمهین

نویسنده : حمید قدیم زاده

عملیات کنترل پتانسیل هاى معدنى و معرفى نواحى امید بخش

۵۶. گزارش مناطق آذرین

نویسنده : مرتضى عشق آبادى و محمد باقر درى

پتانسیل یابى متفاوت

۵۷. ورقه دیزج

نویسنده : مرتضى عشق آبادى و شهرام رحمانى

پتانسیل یابى مواد معدنى

۵۸. ورقه خوى

نویسنده : مرتضى عشق آبادى و سرمد روزبه کارگر

پتانسیل یابى مواد معدنى

۵۹. ورقه سلطان آباد

نویسنده : مرتضى عشق آبادى و سرمد روزبه کارگر

پتانسیل یابى مواد معدنى

۶۰. ورقه الگودرز

نویسنده : سرمد روزبه کارگر ومرتضى عشق آبادى

پتانسیل یابى مواد معدنى


۵۳. اثر جایگزینی نفت بر دیاژنز سنگهای مخزنی کربناته

تاريخ برگزاری : ۱۴ اسفند ۱۳۸۶


اقتصاد نفت محور ، عامل غفلت مسولین از منابع معدنی است

گیورک وارطان منشی دوم کمیسیون مجلس شورای اسلامی و نماینده ارامنه شمال کشور در گفت‌گو با روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت : باعث تاسف است که اقتصاد کشورمان حول محور اقتصاد تک ‌محصولی ...

ادامه مطلب

به منظور شناسایی توانمندی‌های معدنی سواحل و بخشهای کم عمق آبهای ایران، کار مطالعات اکتشافی معدنی در سواحل آبهای ایران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ناصر عابدیان معاونت اکتشافات معدنی سازمانی زمینی شناسی افزود: سواحل و اعماق دریا یکی از جایگاه‌های مستعد برای دستیابی به مواد معدنی با ارزش در حال و آینده به شمار می‌‌آید.

ادامه مطلب

انرژی چیست؟

انرژی عبارت است از توانایی انجام کار؛ یعنی برای انجام هر کاری نیاز به مصرف انرژی است. به طور کلی انرژی را....

ادامه مطلب