مطالب مرتبط با کلید واژه

فرونشست زمین


رئیس گروه آب زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور: وضعیت قرمز فرونشست در جنوب غرب تهران/فرونشست ۴۰۹ دشت ایران

رئیس گروه آب زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور: وضعیت قرمز فرونشست در جنوب غرب تهران/فرونشست ۴۰۹ دشت ایران

مطابق اظهارات رئیس گروه آب زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، هم اکنون ۴۰۹ دشت از ۶۰۹ دشت مطالعاتی کشور در وضعیت بحرانی فرونشست زمین قرار دارند؛ مساله‌ای که نشان می‌دهد عمده آبخوان‌های ایران در شرایط خطرناک نشست هستند و اگر تدبیر صحیحی برای جلوگیری از تداوم روند فرونشست زمین و کنترل میزان برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در این دشت‌ها انجام نشود، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد تبعات سوء ناشی از فرونشست شامل ایجاد شکستگی در جاده‌ها، راه‌آهن و ساختمان‌ها، وارد شدن آسیب به تاسیسات زیربنایی و بروز فروچاله‌های ناگهانی در بسیاری از مناطق ایران خواهیم بود.

ادامه مطلب
معاون وزیر صمت: خطر مرگ آبخوان در انتظار برخی از شهرها/ منافع گروهی فرونشست را به شهرها کشاند

معاون وزیر صمت: خطر مرگ آبخوان در انتظار برخی از شهرها/ منافع گروهی فرونشست را به شهرها کشاند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با بیان اینکه زبانه‌های فرونشست زمین از دشت ها به داخل شهرها هم کشیده شده، گفت: فرونشست در تهران از خیابان انقلاب به بالا نخواهیم داشت.

ادامه مطلب