مطالب مرتبط با کلید واژه " سایر موارد "


۳۱. ورقه یکصد هزارم کلیبر

نویسنده : حمایت جمالى

معرفى نواحى امید بخش معدنى

۳۲. فسفات گزستان

نویسنده : حمایت جمالى با همکارى درى سپهرى

تهیه نقشه زمین شناسى –معدنى وحفارى

۳۳. خواجه

نویسنده : آقاى مهندس درى

معرفى نواحى امیدبخش

۳۴. کامیاران

نویسنده : آقاى مهندس درى

معرفى نواحى امیدبخش

۳۵. تیرتیژ

نویسنده : آقاى مهندس درى

معرفى نواحى امیدبخش

۳۶. پیرانشهر

نویسنده : آقاى مهندس درى

معرفى و بررسى نواحى امید بخش

۳۷. ورقه یکصد هزارم گلپایگان

نویسنده : بهروز برنا و محمد رضا جان نثارى

اکتشافات چکشى ومتالوژنى در مقیاس 1:100.00

۳۸. ورقه یکصد هزارم سوریان

نویسنده : محمد رضا جان نثارى و علیرضا سیاره

اکتشافات چکشى درمقیاس1:100.000

۳۹. ورقه یکصد هزارم سبزوار

نویسنده : محمد رضا جان نثارى و

اکتشافات چکشى درمقیاس1:100.000

۴۰. ورقه یکصد هزارم هشترود

نویسنده : رضا امینى آذر و شهرام رحمانى

اکتشافات چکشى درمقیاس1:100.000


۳۸. یافتن پیش نشانگر میان مدت زلزله با استفاده از روش PCA

تاريخ برگزاری : ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷

۳۹. گستره جلبک سازی از کامبرین در ایران مرکزی

تاريخ برگزاری : ۲۶ بهمن ۱۳۶۳


بهره‌برداری از ‏۲۴ واحد صنعتی معدنی دراستان مرکزی آغاز شد

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی کشور، مهندس ایرج موفق، رئیس سازمان صنایع ومعادن استان مرکزی گفت: افزود: با راه اندازی این واحدهای صنعتی معدنی که در زمینه ساخت تجهیزات صنعتی، صنایع فلزی، ...

ادامه مطلب

معدن در ساختار جدید وزارت صنایع و معادن مورد توجه قرار گیرد

قائم مقام معاونت امور معادن وزارت صنایع و معادن گفت: به منظور توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور تقویت و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای این بخش در وزارت صنایع و معادن ضروری است.

ادامه مطلب