مطالب مرتبط با کلید واژه " کارست "


۱۲. بررسی مشکلات احداث سد و تونل در مناطق کارستی ایران

تاريخ برگزاری : ۲۷ مرداد ۱۳۷۷