مطالب مرتبط با کلید واژه

فرونشست استان اصفهان


فرونشست استان اصفهان، بحرانی ملی و فرامنطقه‌ای است
به صدا درآمدن زنگ هشدار برای فرونشست در استان اصفهان

فرونشست استان اصفهان، بحرانی ملی و فرامنطقه‌ای است

بنا به گزارشی که در این جلسه ارائه شد، فرونشست در دشت‌های نجف آباد، مهیار شمالی، مهیارجنوبی، کاشان، گلپایگان، برخوار، اصفهان، اردستان، نطنز و فلاورجان به‌صورت خطرناکی مشاهده شده و آنچه که مشخص است، فشار بر منابع آب در اثر تراکم جمعیت، صنایع و یا کشاورزی همراه با دوره‌های خشکسالی و عدم تغذیه متعادل، باعث بروز پدیده فرونشست زمین در گذر زمان شده است.

ادامه مطلب