مطالب مرتبط با کلید واژه

کانسار


۲. کانی سازی اسکارن در منطقه کوه گبری رفسنجان

تاريخ برگزاری : ۲۲ فروردین ۱۳۶۶

۵. استحصال کانسنگ طلای معلمان در مقیاس نیمه صنعتی

تاريخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۸۴

۷. بررسی اثرات زیست محیطی باطله ھای معدنی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۰. بررسی قابلیت فرآوری کانسنگ طلای توزلار

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵