مطالب مرتبط با کلید واژه

کانسار


۱۲. کانی سازی اسکارن در منطقه کوه گبری رفسنجان

تاريخ برگزاری : ۲۲ فروردین ۱۳۶۶

۱۳. استحصال کانسنگ طلای معلمان در مقیاس نیمه صنعتی

تاريخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۸۴