مطالب مرتبط با کلید واژه

بوشهر

بوشهر

مرکز استان: بوشهر
کيلومتر مربع
23168 مساحت :
جمعیت: 743675 نفر
شهرهای مهم: بوشهر، دیر، دیلم، کنگان، گناوه، تنگستان، جم، دشتستان و دشتی
استان های همسایه از شمال به استانهاى خوزستان و کهکلويه و بويراحمد؛ ازجنوب به خليج فارس؛ از شرق به استان فارس و از غرب به خليج فارس محدود است .
جغرافیا: ارتفاع آن از سطح دريا 20 متر مى‌باشد .متوسط حداقل دما 1/18 درجه سانتيگراد و متوسط حداکثر دما 33 درجه سانتيگراد مى باشد. ميزان رطوبت نسبى آن بين 75-58 در صد در تغيير است. ميزان متوسط بارندگى ساليانه اين استان نيز 272 ميليمتر مى باشد.۱۱. گزارش مقدماتى زمین شناسى مهندسى و راهبرد هاى پیشنهادى جهت بازسازى شهر بم

نویسنده : گروه زمین شناسى مهندسى

مهم ترین شرایط زمین شناسى و زمین ریخت شناسى این منطقه وجود رشته کوه هاى مرتفع جبال بارز است که با راستاى شمالى – جنوبى در سوى باختر توسعه یافته اند و عامل بسیار مهمى در جذب ابرهاى باران زا بشمار مى آیند.

۱۲. بررسى سازوکار فرونشستها و خطرات ناشى از آن در دشتهاى کبودرآهنگ، فامنین و همه کسى (استان همدان)

نویسنده : احمد دادستان- ایمان انتظام- محمدجواد بلورچى

فعالیتهاى کشاورزى، افزایش مصارف آب در بخشهاى مختلف شرب، صنعت وکشاورزى، فقر و بیکارى، آلودگیهاى افسارگسیخته زیست محیطى، انجام وظایف مشخص شده هر بخش در امور بهره بردارى از آب و خاک و مهمتر از همه، هماهنگى مدیریتها، ازجمله عواملى هستند که در مقادیر کمى و کیفى تولید و مصرف، نقش تعیین کننده اى دارند و خدشه در سیر تکاملى هر یک از آنها، زنجیره تعادل بین آنها را از بین مى برد و خسارتهاى جبران ناپذیرى را برجاى مى گذارد.

۱۳. گزارش زمین لرزه هاى تیر ماه ۱۳۸۳منطقه پاقلعه شهربابک

نویسنده : فرهاد انصارى- مسعود محمود پور- على رشیدى

در بامداد چهاردهم تیر ماه سال 1383 در منطقه پاقلعه شهرستان شهربابک که در دامنه هاى خاورى کوه آتشفشان مزاحم واقع شده، صداى غرش زمین و لرزش هایى گزارش شده و نیز به تغییراتى در آب چشمه هاى موجود اشاره گردیده بود.

۱۴. گزارش سیل استان گلستان

نویسنده : محمد جواد بلورچى- حسن شهریور

در شامگاه جمعه نوزدهم و صبح روز شنبه بیستم مردادماه ۱۳۸۰ سیلى مهیب منطقه خاور استان گلستان و همچنین باختر استان خراسان را درنوردید که موجب تلفات جانى و خسارات مالى هنگفتى شد.

۱۵. اکتشاف معادن مس

نویسنده : ا. یوسفى

نام منطقه: دوزال و نوجمیر استان آذربایجان غربى اهداف مورد نظر: اکتشاف معادن مس تاریخ انجام عملیات: آبان 1349

۱۶. اکتشاف کرومیت

نویسنده : کیمیا قلم

نام منطقه: معادن کرومیت فاریاب-بندرعباس اهداف مورد نظر: اکتشاف کرومیت تاریخ انجام عملیات: 15/3/1367 تا 25/12/1367

۱۷. مطالعه هیدرولوژى و ژئوفیزیک در محدوده معدن مس قلعه زرى

نویسنده : کیمیا قلم

نام منطقه: منطقه قلعه زرى در 180 کیلومترى جنوب بیرجند اهداف مورد نظر: مطالعه هیدرولوژى و ژئوفیزیک در محدوده معدن مس قلعه زرى

۱۸. اکتشاف بوکسیت و مواد آلومو سیلیکاته

نویسنده : کیمیا قلم- ع. محمدى جوآبادى- ا. شاهین

نام منطقه: کیاسر در جنوب شرقى سارى اهداف مورد نظر: اکتشاف بوکسیت و مواد آلومو سیلیکاته تاریخ انجام عملیات: 4/4/1363 تا 27/5/1363

۱۹. بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیت

نویسنده : شاهین

نام منطقه: بایچه باغ زنجان اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیت تاریخ انجام عملیات: 13/4/1364

۲۰. بررسى کانى ساز ى آهن

نویسنده : ج.کیمیا

ام منطقه: سرخه دیزج زنجان. اهداف مورد نظر: بررسى کانى ساز ى آهن. تاریخ انجام عملیات: 7/2/53 تا 11/2/53


۱۷. بررسی منابع رسوب خور ریگ

تاريخ برگزاری : ۲۴ بهمن ۱۳۸۶