تهران

نقشه ها

۱. شکران

مقیاس : 1:100000

۲. هشتگرد - کرج

مقیاس : 1:100000

۳. تهران

مقیاس : 1:100000

۴. رباط‌کریم

مقیاس : 1:100000

۵. رودهن - شرق تهران-فشم

مقیاس : 1:100000

۶. ورامین

مقیاس : 1:100000

۷. دماوند

مقیاس : 1:100000


گزارش ها

۱۱. بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندک

نویسنده : ه . نیکلاس

منطقه: پرندک واقع در استان تهران اهداف مورد نظر: بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندک تاریخ انجام عملیات: 25/4/1364

۱۲. تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایى

نام منطقه: کازینو شمال شرق تهرانپارس اهداف مورد نظر: تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایى تاریخ انجام عملیات: 18/10/1351

۱۳. اکتشاف سرب و روى

نویسنده : نیکلاس

نام منطقه: معدن شاکین اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 1/3/1353 تا 20/3/1353

۱۴. اکتشاف سرب و روى

نویسنده : نیکلاس

نام منطقه: معدن شاکین اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 1/3/1353 تا 20/3/1353 موقعیت جغرافیایى: 241 کیلومترى

۱۵. بررسى آبرفتهاى محدوده زمین واگذارى دماوند

نویسنده : نیکلاس

نام منطقه: سربندان دماوند اهداف مورد نظر: بررسى آبرفتهاى محدوده زمین واگذارى مرکز خدمات روستایى دماوند جهت پیشنهاد حفر چاه

۱۶. اکتشاف سرب وروى

نویسنده : نیکلاس

نام منطقه: دونا در مسیر جاده تهران-چالوس اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: از یکم تا نهم جولاى 1970 موقعیت

۱۷. ردیابى زندانهاى زیرزمینى

نویسنده : ایرانمنش

نام منطقه: تهران - زندان اوین اهداف مورد نظر: ردیابى زندانهاى زیرزمینى تاریخ انجام عملیات: فروردین 1358

۱۸. تعیین محل مناسب براى حفر چاه آب

نام منطقه: تهران اهداف مورد نظر: تعیین محل مناسب براى حفر چاه آب تاریخ انجام عملیات: 17/1/1365 تا 13/2/1365

۱۹. مطالعه ساختمان زمین شناسى محل احداث ساختمان از نظر شکستگیها

نویسنده : نیکلاس - ایرانمنش

نام منطقه: سازمان کامپیوترى نیروى هوایى اهداف مورد نظر: مطالعه ساختمان زمین شناسى محل احداث ساختمان از نظر شکستگیها

۲۰. بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روى

نویسنده : نیکلاس و ایرانمنش

نام منطقه: هفت خوان اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: از تاریخ 1/2/54 لغایت 20/2/54


مقالات

۱۲. چسبندگی در خاکهای درشت دانه و نقش آنها در مقاومت

تاريخ برگزاری : ۰۶ آبان ۱۳۷۹